* Един участник може да регистрира максимум 12 касови бележки в рамките на една седмица.